Cenová kalkulace EffiChem 5.0

  I. Výběr řešení

  II. Počet licencí/zařízení

  III. Konfigurace funkcí

  Obecné

  Bezpečnost, integrita dat a dohledatelnost

  LIMS: Laboratory Information and Management System - Laboratorní informační a manažerský systém

  QMS: Quality Management System – Systém Quality Management

  DMS and LMS: Document Management System a Learning Management System – Řízení dokumentace a Management školení

  Statistical Data Evaluation dat – validace, nejistoty, regulační diagramy, kalibrace, mezilaboratorní porovnání

  IV. Contactní údaje

  Název firmy (povinné)

  Contactní osoba (povinné)

  Email (povinné)

  Telefón