Validated data-storage (VDU)

A cloud-based app to manage, storage, share, search and exchange documents, records and apply data mining.

Characteristics and functions

A cloud for multi-disciplinary collaboration. Recommended for heavily regulated environments - pharmaceutical and healthcare industries, ISO 17025 accredited laboratories, medical device manufacturers. Accelerate your readiness for regulatory inspections and customer audits.
General
 • Web application, data in a cloud
 • Configurable data structure, workflows, roles and privileges, approval processes, incl. el. signatures
 • Filtering and full-text searching in meta-data and in documents and records
 • Email notifications
 • Data mining and statistical data evaluation
Document handling
 • Document management options: (i) no version control, (ii) with version control (iii) with version control and workflow and (iv) documents with workflow connected to another EffiChem application (LIMS, QMS)
 • Document types: MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT and pictures: PNG, JPG, BMP
 • Word/Excel direct document editing in the VDU environment, without downloading the document to the client
Data mining
 • Shewhart control charts
 • Hoteling T2 diagram
 • Dendrogram
 • Principal Component Analysis, incl. cross-validation
Security, data integrity and traceability
 • In compliance with GAMP 5, 21 CFR Part 11, Annex 11 EU GMP
 • Meeting requirements of ISO 17025
 • Functionalities: Audit trail, History, El. records and signatures, Signature history

Ukázky verze EffiChem 5.0 On premise

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/2__Vzorky_a_výsledky.png

Vzorky

Moduly Vzorky a Výsledky jsou nejčastěji používané funkční moduly a umožňující automatické vyhodnocování naměřených výsledků oproti Specifikaci. Specifikace může být číselná, např. ≥98.0% a ≤ 102.0%, nebo textová – např. Bílý prášek, nebo Vyhovuje/Nevyhovuje – např. Shoda s referenčním IČ spektrem. Vzorky v modulu se mohou řídit dle konfigurovatelných workflow – workflow QC, akreditovaná laboratoř, výzkum a vývoj, atp.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/3__Odchylky_detail.png

Detail Odchylky

Detail odchylky zobrazuje automaticky přidělené identifikační číslo a popisné údaje jako je název odchylky, systém kvality, datum zjištění, iniciátor, koordinátor, popis odchylky, klasifikace, odpovědná osoba, příčina, CAPA, informování zákazníka, závěr a schválení.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/3__Postupy_-_výběr_validace.png

Výběr validačního parametru

Výběr parametru k validaci z modulu Metody – umožnuje vybrat validační parametr jako je Opakovatelnost, Správnost, Linearita, Reprodukovatelnost, Selektivita, Mez detekce a stanovitelnosti, Robustnost, Citlivost a Slepý pokus, a to více algoritmy, pokud existují.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/3__Vzorky_a_výsledky_detail.jpg

Detail Vzorku a Výsledků

Detail vzorku zobrazuje popisné informace jako je název, číslo šarže, datum přijetí, požadovaný termín skladovací podmínky, zákazník, atd. Tabulka Výsledky ukazuje testované parametry, jejich jednotky, požadovanou specifikaci, naměřené hodnoty a reportovanou hodnotu parametru, hodnocení oproti požadované specifikaci, požadovanou a vypočtenou hodnotu RSD, zapsal, zkontroloval, a další údaje.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/4.-Linearita-graf.png

Vyhodnocení  Linearity

Ukázka grafického vyhodnocení Linearity – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, je zobrazena závislost mezi koncentrací a měřenou veličinou. Pro detailnější vyhodnocení lze využít Graf reziduí resp. informace na záložce Vyhodnocení a Podpůrná statistika.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/5.-Opakovatelnost-graf.png

Graf vyhodnocení  Opakovatelnosti

Ukázka grafického vyhodnocení dat z Opakovatelnosti – v modulu metody, na záložce Grafické vyhodnocení, jsou na x-ové ose vyznačeny koncentrační úrovně a na y-nové ose odchylky měření pro průměrné hodnoty na dané úrovni. To reprezentuje variabilitu resp. opakovatelnost metody.

https://www.effichem.com/wp-content/uploads/2021/05/1.-Plocha-1.png

Základní Pracovní plocha

Pracovní plocha je rozcestník, ze kterého lze otevřít jednotlivé funkční moduly – Vzorky, Výsledky, Řízenou dokumentaci, Měřidla, Referenční materiály, Odchylky, Změny, CAPA, Statistiku, atd.. Plochu lze konfigurovat na úrovni uživatele – zobrazené ikony, jejich pořadí, barevné schéma a jazyk.

VDU benefits:

Before:

DOCUMENTS/FILES ON A DISC

After:

VALIDATED DATA STORAGE

Security and data integrity:

Risk of accidental deletion.
No traceability who deleted what.

Deletion not possible. Files can be moved to bin only.
Full traceability who moved files to bin.
File recovery.

History and Audit trail not available

Audit trail and History available.
Full History of the content available for documents managed „With versioning“

Searching:

Searching using MS Windows or MS Office tools – full text searching in one document at the time

Searching across the entire application VDU (according user access):
– in file names
– metadata
– full-text document context.

Data sharing and access control:

Sharing among internal users only.
Demanding access control (changes and departures of users)

Sharing with internal and external users.
Easy access control

Document management - workflow:

Workflow not available

Configurable workflow available, version control enabled.
Email notifications from workflow available.

Data mining:

Not available

Available

Software validation:

Not available

Available

Comparison VDU and EffiChem 5.0

EffiChem 5.0 DMS

VDU

Characteristic

Controlled documents and training
Data storage

File formats

MS Word

MS Word, Excel, PowerPoint, TXT, PDF, JPG, PNG, BMP

Editing

Download from the server to client – editing – upload to the server
On/line editing in VDU – no download and upload

Data sharing

With internal users only (the same company /domain)
Also with external users, e.g. suppliers or customers (configurable access and privileges)

Volume of data

Tens of thousands of files

Millions of files

Data mining

No

Yes

Examples Validated Data Storage (VDU)

VDU desktop

A folder- structure defined by the user, folder and file Preview, Recently visited files, Marked folders and files, full-text search in documents, meta-data, audit trail.

VDU desktop

Different file-formats: Word, Excel, PDF, TXT, pictures and data-mining files.

Word file editing

On-line editing of Word files inside VDU. No download needed.

Excel file editing

EOn-line editing of Excel files in VDU. No download needed.

Select a data-mining algorithm

Dendrogram, Hotelling T2, Hotelling CPK, Shewhart diagram, PCA, PCA Cross validation, PCA Leave One Out.

Dendrogram chart

Example dendrogram calculation and graphical interpretation of results

PCA chart

Example PCA (Principal Component Analysis) – a graphical presentation of main components – PC1, PC2 and PC3.